Hoppa till sidans innehåll

Rättigheter och skyldigheter, medlemmars förhållande till varandra m.m.


Medlem, som inte betalar full medlemsavgift (t.ex. passiv medlem) kan efter styrelsebeslut deltaga i klubbmatcher, men får inte representera IFK Tumba Friidrott i arenatävlingar eller mästerskap.

I motions-, terräng- och maratonlopp kan ovannämnda medlem deltaga, dock endast i motionsklass, mot att själv betala tävlingsavgiften.

 

1. Angående tävlingar

a) Anmälan genom tränaren

b) Anmälningsavgifter

Klubben betalar 100kr, där anmälningsavgiften överstiger denna summa. Resterande summa betalas av den aktive.

 

Klubben betalar anmälningsavgift för högst tre grenar vid arenatävlingar. Detta gäller även vid flerdagstävlingar.

 

Vid tävling med direktanmälan betalar klubben avgiften.

 

Klubben svarar inte för anmälningsavgifter till VNM, VEM, VVM eller till tävlingar som äger rum samma dag som klubbens egna tävlingsarrangemang, t.ex. ÖST-kampen och mångkamperna.

 

Vid efteranmälan svarar den aktive för såväl anmälningsavgift som efteranmälningsavgift.

 

För maratonlopp betalar klubben anmälningsavgiften för män med bästa tid under 2.50 och för kvinnor med bästa tid under 3.40

 

Tävlande som ställer upp i terräng och övriga långlopp skall rekommenderas och anmälas av tränare. Övriga lopp betalas av den enskilde.

 

Tävlande, som ställer upp i motionsklass måste själv betala sin anmälningsavgift.

Ungdomar, som tävlar i annan åldersklass än de tilhör, får själva betala anmälningsavgiften, om klubben inte beordrat deltagandet.

 

Reglerna om anmälningsavgifter gäller inte vid mästerskapstävlingar med undantag av vad som sagts om VNM, VEM och VVM samt vad beträffar efteranmälningar.

 

Styrelsen har rätt att göra undantag från eller tillägg till dessa regler

 

c) Uppstår förhinder för tävlande att ställa upp på tävling till vilken han/hon enligt egen önskan anmälts, skall meddelande härom snarast ges till ledare. Görs inte detta och om inte starka skäl för uteblivande föreligger skall den aktive ersätta klubben för ”den onödiga utgiften”.

 

d) Ersättning till tävlande och lagledare (tränare) för kost och logi samt resor vid tävlingar.

Alla bidrag/ersättningar skall ansökas om. Ansökan skall vara styrelsen elelr anvisad person tillhanda i god tid (minst 2 veckor) innan tävlingen/arrangemanget. Ansökan inlämnad efter tävling/arrangemang godkännes ej. Detta gäller även mästerskapstävlingar och regionsmatcher.

 

För deltagande i SM-, JSM-, och USM-tävlingar utbetalas ersättning för kost, logi och resa, dock skall billigaste alternativ användas. Deltagande skall rekommenderas av tränare.

- Kostnader för kost, logi och resa i samband med regionmatcher utanför regionen ersätts av klubben. Dock skall billigaste alternativ användas.

- För individuella tävlingar utanför Stockholmsregionen sökes bidrag från styrelsen.

Deltagandet bör rekommenderas av tränare.

- För resor inom Stockholmsregionen utbetalas ingen ersättning till de tävlande.

Lagledare och tränare erhåller ersättning enligt styrelsens beslut i de enskilda fallen efter ansökan. Dock ej i efterhand.

- Styrelsen har rätt att göra undantag från eller tillägg till dessa regler.

 

e) uttag av pengar inför en tävling skall ske minst fem dagar före tävlingsdagen. Detta bör föregås av ett telefonsamtal. Följs inte denna ordning riskerar den bidragssökande att själv få lägga ut pengar.

 

f) Vid varje tävling där aktiv från IFK tumba deltar bör om möjligt ledare medfölja. Om detta inte är möjligt skall den mest lämplige av deltagande aktiva utses som ledare.

Denne skall hämta ut nummer lappar, hjälpa mindre erfarna med t.ex. regltolkning, se till att transporterna fungerar samt vid hemkomsten snarat meddela resultaten till statistikföraren.

 

2. Lojalitet är ett begrepp som alltid hålls högt inom vår klubb. Friidrotten är i regel en individuell idrott, där individen bestämmer över sig själv, men vid dessa tillfällen ligger det i klubbens intresse att de enskilda medlemmarna sluter upp, om så anmodas från ledarhåll. Sådana fall är t.ex. årsmöte och viktiga arrangemang, deltagande i SM- och DM-tävlingar, klubbmatcher och stafettlöpningar.

 

3.  Tänk på alla...

Att det vi sysslar med – friidrott – antignen som aktiva, ledare eller funktionärer, blott är en hobby.

Att det generella målet vi jobbar för är att aktivera så många som möjligt i vår klubb, få fram en hög standard och få aktiveringen att ge rekreation, d.v.s. ”kvantitiet – kvalitet – nöje”.

 

4. Tänk på, du som aktiv...

Att ledarna inte är anställda inom idrottsföreningen

Att ledarna oftast är hårt engagerade i sina civila arbeten

Att arbetet ledarna gör för klubben sker på fritid och utan egen ekonomisk vinning. Ha detta i minne t om du skulle vara missnöjd med något. Kom gärna med förslag till förbättringar direkt till ledarna, gå dock inte och beklaga dig för andra människor.

Att du då och då får uppmuntran och stöd av ledare – men när tackade du en ledare senast för något som du tycker han/hon skött bra?

Att du representerar IFK Tumba när du tränar eller tävlar och att hela klubben bedöms efter ditt uppträdande. En viktig detalj härvidlag är att alltid uppträda i rena, hela och snygga klubbkläder, avsedda för friidrott.

 

5. Tänk på, du som har ledaruppdrag...

Att de aktiva, som tränar hårt och har ambitioner, ställer höga krav på sig själva, men även lika höga krav på sina ledare och de förväntar sig att du, i och med att du har åtagit dig en uppgift, också löser den tillfredställande.

Att ditt jobb rent allmänt är att underlätta för och stödja de aktiva. Detta stöd uppskattas oftast mer efter ett misslyckande än efter en framgång.

 

 

 

Tävlingsregler

Den aktive får under tävling inte företaga sig något som kan nedsätta idrottens anseende. Denna skall iakttaga passande uppförande och får inte i uppträdande eller tal visa ringaktning gentemot tävlingens funktionärer, medtävlande eller åskådare.

Påföljden kan bli uteslutning från tävlingen eller utvisning från tävlingsplatsen.

 

Överdragskläder får användas, men skall avtagas då idrottsman utför hopp eller kast samt under löpning. Vid ogynnsam väderlek kan tävlingsledaren tillåta att överdragskläderna behålls på. Nummerlappar skall bäras fullt synliga. För att tävlande omedelbart efter avslutat deltagande avlägsna sig från tävlingsplatsen (innerbanan).

 

Deltagare kan, iförd idrottsdräkt, åse tävlingen från särskilt anvisad plats.

Bland publiken dock inte iförd idrottsdräkt.

Uppdaterad: 10 NOV 2012 16:05 Skribent: Roger Karlsson

Stöd IFK Tumba Friidrott

IFK TUMBA WEBSHOP HOS BAREKO

BarekoIFKTUMA

STÖD IFK TUMBA HOS SVENSKA SPEL

 

fastighetsbyran.png

Sponsra oss genom Sponsorhuset

sponsorhuset

Postadress:
IFK Tumba FK - Friidrott
Box 214
14730 Tumba

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info